Kepler Track, New Zealand

Evening LIght, Lake Manapouri

Evening Light, Lake Manapouri

Kepler Track, New Zealand

Evening, Lake Manapouri

Evening light, Lake Manapouri